Förskolan Piazzan

Om förskolan

Förskolans filosofi

Förskolan Piazzan har Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Inspirationen kommer från de kommunala förskolorna i Reggio Emilia i Italien i ledningen av Lorin Malaguzzi. Denna filosofi grundar sig på ett pedagogiskt arbetssätt och förhållningssätt förankrat i en djup humanistisk livshållning.

Ideerna bygger på en stark övertygelse om människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse att alla barn föds rika och intelligenta med en stark inneboendedrivkraft att utforska världen.

Reggio Emilia är en levande pedagogik; det finns inga strikta regler hur den skall drivas. Reggio Emilia inspirerar förskolan till sin egen väg inom Reggio Emilias förtecken. En väg som omprövas och utvecklas alltefter gruppens behov.

Inom Reggio Emilia brukar man prata om de tre pedagogerna:
Barnet -kan själv! Ibland med hjälp av andra barn eller med stimulans eller stöd från en vuxen
Miljön - uppmuntrar till kommunikation, lek, utforskande och lärande. Det är föränderlig efter barnens behov.
De vuxna eller pedagoger - finns till hands och stöttar i bakgrunden. Genom att lyssna, medforska och iaktta lär vi oss att förstå vad barnet behöver.

Pedagogerna på Förskolan har ett positivt förhållningssätt och tror på barnens förmåga och kompetens. Vi bemöter varje barn med respekt så att det utvecklar en positiv självbild.

DSC_0210.JPG

Verksamhet

På förskolan finns det 6 hemvister Gul, Blå, Röd, Grön, Orange, Lila. Hemvisterna är åldersindelade enligt följande Gul, Blå och Röd: 1-2 år , Grön: 3 år, Orange:3-4 år, Lila: 4-5 år. De äldsta barnen på varje hemvist flyttar vidare till nästa hemvist i augusti men vid behov kan flytt ske även i januari.

Alla barn har vila efter lunch, för de yngsta barnen erbjuds sovvila ute på den stora och fina sovaltanen i sin egenvagn eller inne på avdelningen. För de äldre barnen erbjuds avslappningsvila med lungmusik och sagoläsning vid behov finns det möjlighet för barnen att få sova.

Förskolan öppnar och stänger i matsalen vanligtvis, när vädret tillåter kan stängning komma att ske utomhus. Varje hemvist har egen schema för aktiviteter som genomförs utifrån den tema eller projekt som är aktuell för hemvisten. Det vanliga är att aktiviteter pågår mellan kl.9.00 och fram till lunch samt efter vila och till kl.14.00.

Hur kan en dag se ut

6.30 Förskolan öppnar
7.00-7.30 Frukost
7.30 börjar man flytta sig till egen hemvist
ca. 9.30 Fruktstund
10.30 Blå, Gul, Röd äter lunch och vilar direkt efter
11.00 Orange äter lunch och vilar direkt efter
11.45 Lila äter lunch och vilar direkt efter
14.00 Mellanmål
16.30 Fruktstund
17.30 Förskolan stänger