Förskolan Piazzan

Förskolan Piazzan är en Reggio Emilia inspirerad förskola som ligger i Kallhäll i Järfälla kommun, nära till kommunikation och natur.

"Förskolan skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar i verksamheten.”’(Läroplan för förskolan, Skolverket, 2016)
Piazzan bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten planeras, följs upp och utvecklas. Arbetet är viktigt för att varje barn som går på vår förskola utvecklas och känner sig trygg. Vi har en barnsyn där barnet blir respekterat och betraktat som en individ med egna tankar, kunskaper, erfarenheter, kompetenser och en egen handlingskraft.

Maten tillagas i eget kök av egen kock. Maten lagas av färska råvaror med fokus på hälsosam och god mat. Vi delar livsmedelsverkets åsikt om att goda och näringsriktiga måltider jämnt fördelade över dagen är viktig förutsättning för att orka leka och lära.

Förskolan har en stor gård med mycket utrymme för sandlekar, rörelse och andra aktiviteter. På baksidan har vi tillgång till en grillplats och skogsområde.

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in